De kracht van de harp 

 

Coachen voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking!

 

Van 2002 t/m 2019 ben ik als activiteitenbegeleidster werkzaam geweest binnen een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren hoe intens het contact tussen mens en paard kan zijn. 

Hoe werkt het?

We beginnen met een intakegesprek met informatie over het coachen en waarbij de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Daarna volgt er een korte kennismaking met de paarden. Het intakegesprek is gratis en duurt ongeveer een half uur. 

Belangrijk vind ik een goede communicatie met familie, begeleiding en indien nodig professionele hulpverleners. Alleen dan kan de zorg goed op elkaar worden afgestemd en zal de cliënt het grootste profijt ervaren van het coachen. 

Voorafgaand aan een sessie kan eventueel een coachvraag ingediend worden. Ervaring met paarden is niet noodzakelijk.

Thema's:
Enkele voorbeelden van thema's zijn:
- communicatie
- zelfvertrouwen opbouwen
- grenzen aangeven
- voor jezelf opkomen
- omgaan met boosheid
- meer geduld opbrengen
- angsten verminderen
- sociale contacten verbreden


Methode:

De nadruk ligt op het begeleidende vlak. De begeleiding wordt afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënt, en bestaat uit verschillende activiteiten rondom het paard. Eigenlijk alles wat (in)direct met paarden te maken heeft, behalve het rijden. De focus ligt hierbij niet op de beperking van de cliënt, maar op de mogelijkheden en talenten.

Doel:
Ontspanning en plezier beleven staan bovenaan. Daarnaast zal er ook gewerkt worden aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Voor de ene persoon kan het fysieke contact met de paarden het belangrijkste doel zijn, of ontspanning, terwijl iemand anders juist meer behoefte kan hebben aan actieve bezigheden zoals bijvoorbeeld met het paard een wandeling in de natuur te maken. Ook een combinatie van bovenstaande behoort tot de mogelijkheden.

Wat houdt het nog meer in?
Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur inclusief koffie/thee/fris met wat lekkers.
Het aantal sessies en de tijd tussen de sessies is per individu verschillend en wordt in overleg gepland. Het coachen is meestal overdag, maar van april t/m september kan dit ook in de avonduren plaatsvinden. 


Een paard kan voor mensen die erg teruggetrokken zijn in hun eigen wereld, zoals mensen met autisme, weer meer binding met de echte wereld geven. 

Een knuffel krijgen, aangeraakt worden, dat is wat dieren je kunnen geven en waar mensen behoefte aan hebben...

Ze lachen naar me, omdat ik anders ben, ik lach naar hen omdat ze allemaal hetzelfde zijn.

Geen woorden, maar paarden!